Bắc Ninh: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đồng thời giải quyết từng bước tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như bước đầu thực hiện có hiệu quả phân bổ rác thải cho các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) công nghệ cao phát năng lượng, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn.

    Theo thống kê, tổng lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 1.150 tấn/ngày đêm (tăng 34,7% so với năm 2020 – khoảng 750 tấn/ngày) và dự kiến mỗi năm tăng thêm từ 7 – 10%. Trong đó, thành phố Bắc Ninh khoảng 240 tấn/ngày đêm, thị xã Quế Võ khoảng 140 tấn/ngày đêm, thị xã Thuận Thành khoảng 120 tấn/ngày, đêm, huyện Gia Bình khoảng 60 tấn/ngày đêm, thành phố Từ Sơn khoảng 200 tấn/ngày đêm, huyện Tiên Du khoảng 150 tấn/ngày đêm, huyện Yên Phong khoảng 180 tấn/ngày đêm và huyện Lương Tài khoảng 60 tấn/ngày đêm.Do vậy, Quyết định số 423/QĐ-UBND được xem là một chủ trương quan trọng nhằm triệt để xử lý CTRSH phát sinh trên địa bàn tỉnh đồng thời giải quyết từng bước tình trạng ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra tại các địa phương chưa có nhà máy xử lý chất thải tập trung và góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững cũng như bước đầu thực hiện có hiệu quả phân bổ rác thải cho các nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng.

    Theo Kế hoạch, toàn bộ khối lượng CTRSH phát sinh hàng ngày tại thị xã Thuận Thành, huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn sẽ được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành thuộc Công ty TNHH năng lượng xanh T&J để xử lý.

    Toàn bộ khối lượng CTRSH (CTRSH) phát sinh hàng ngày tại các huyện: Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài sẽ được thu gom, vận chuyển về Khu xử lý CTRSH tập trung phát điện tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuộc Công ty TNHH năng lượng mới EU-Conch Venture Bắc Ninh để xử lý.

    Toàn bộ khối lượng CTRSH phát sinh hàng ngày tại thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh sẽ được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ thuộc Công ty Cổ phần môi trường Năng lượng Thăng Long để xử lý.

    Đối với các khu xử lý CTRSH tập trung, UBND các huyện, thị xã và thành phố sẽ ngừng cung cấp CTRSH về các nhà máy đốt rác tập trung bằng công nghệ thông thường khi các dự án xử lý CTRSH tập trung công nghệ cao phát năng lượng đi vào hoạt động. Trường hợp Chủ đầu tư các nhà máy đốt rác tập trung muốn tiếp tục hoạt động thì cho phép điều chỉnh các giải pháp công nghệ để đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu về môi trường.

    Đối với các lò đốt CTRSH công suất nhỏ và trung bình, tiếp tục xử lý CTRSH phát sinh hàng ngày tại các xã, phường có lò đốt rác đến hết năm 2025 theo Đề án tổng thể BVMT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2025 nếu đảm bảo Lò đốt hoạt động tốt, xử lý hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống, tạo bức xúc của dân cư trong khu vực.

Nam Việt

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/bac-ninh-tang-cuong-cong-tac-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-29222

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *