Chủ động, kịp thời áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Sáng 30/03/2022, Tổng cục Thuế đã có Công điện yêu cầu Cục Thuế các địa phương chủ động, kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15.

Tại Công điện số 04/CĐ-TCT, Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 23/03/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Điều 1, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa. Mức thuế cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn hiểu rõ về quyền lợi được thụ hưởng.

Song song với đó, Cục Thuế cần chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, sớm góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/chu-dong-kip-thoi-ap-dung-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-346831.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *