Hoàn thiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030

Chiều 6/10, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp để nghe Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường báo cáo về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã xây dựng và hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến 2020 và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về BVMT để làm cơ sở xây dựng các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Viện cũng đã tổ chức 3 hội thảo tham vấn các địa phương ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Tổ biên tập, Viện đã chỉnh sửa, bổ sung, từng bước hoàn thiện dự thảo Chiến lược. Đồng thời, gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan. Đến nay, Viện đã nhận được góp ý của 10/11 đơn vị của Bộ TN&MT, 12/15 Bộ ngành và 50/63 địa phương.

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Trung Thắng, dự thảo Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp, 25 chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030; 5 quan điểm, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, phải từng bước ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm của đa dạng sinh học; nâng cao năng lực, từng bước chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh, cac-bon thấp, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, Dự thảo Chiến lược cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò của môi trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, công khai, minh bạch thông tin và đẩy mạnh sự giám sát của cộng đồng; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới quan trắc và cơ sở dữ liệu về môi trường.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị cơ bản đều nhất trí với các nội dung của Dự thảo Chiến lược. Đồng thời, đề nghị bổ sung, cập nhật thêm thông tin, số liệu, chỉnh sửa, hoàn thiện bảo đảm tính khả thi của các chỉ tiêu được nêu ra.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Chiến lược. Đồng thời, Ban soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và bám sát các định hướng trong Dự thảo Luật BVMT sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu và chiến lược bằng văn bản để Viện tổng hợp và hoàn thiện nội dung của Chiến lược.

Theo Hoàng Ngân/monre.gov.vn

http://www.monre.gov.vn/Pages/hoan-thien-chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-nam-2030.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *