Hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024

 Ngày 3/4/2024, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc

    Đại diện Bộ TN&MT, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ TN&MT được giao chuẩn bị 6 Nghị định để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Bộ đã tiến hành xây dựng và đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (Công văn số 932/BTNMT-ĐĐ ngày 7/2/2024) và đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội có liên quan (Công văn số 931/BTNMT-ĐĐ ngày 7/2/2024). Đến nay, Bộ đã nhận được ý kiến góp ý của 11/23 Bộ, ngành; 45/63 địa phương.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Dự thảo Nghị định hướng dẫn hơn 50 nội dung của Luật Đất đai, đặc biệt nhiều nội dung liên quan tới các Bộ, ngành, địa phương, do đó cần sự tham gia tích cực của các Bộ ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

    Cụ thể, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (lần 2) gồm có 10 Chương, 115 Điều. Trong đó, Chương I. Những quy định chung, gồm có 11 Điều; Chương II: Tổ chức dịch vụ công về đất đai, gồm 2 Điều; Chương III: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm 3 Mục và 13 Điều; Chương IV: Thu hồi đất, trưng dụng đất, gồm 4 Mục và 15 Điều; Chương V: Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, gồm có 3 Điều; Chương VI: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gồm 5 Mục và 27 Điều; Chương VII: Chế độ sử dụng đất, gồm có 5 Mục và 33 Điều; Chương VIII: Theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai, gồm 3 Điều; Chương X: Giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, gồm có 5 Điều; Chương XI: Điều khoản thi hành, gồm có 3 Điều.

    Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Nghị định lần 2 do Bộ TN&MT xây dựng, đồng thời cho ý kiến trực tiếp về một số nội dung bao gồm: làm rõ quy định về đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất chăn nuôi tập chung, đất khu công nghiệp…

Hồng Cẩm

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/hoan-thien-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-nam-2024-29873

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *