Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư trên toàn quốc

Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai sẽ giúp đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa đại diện cho hai cơ quan chính thức thức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Với việc kết nối trên, các thông tin về đất đai như người sử dụng đất, số hiệu thửa đất, tờ bản đồ số, địa chỉ thửa đất, diện tích,… đã được kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư trên toàn quốc.

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư trên toàn quốc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó hết năm 2022 hoàn thành ở 309/705 huyện với trên 43 triệu thửa đất và đưa vào sử dụng thường xuyên tại văn phòng đăng ký đất đai.

Bộ TN&MT cũng cho biết, đã kết nối chia sẻ 18 trường thông tin cho 56/63 tỉnh thành; 309 đơn vị cấp huyện; 4.267 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và số lượng kết nối đang tiếp tục tăng.

Bộ TN&MT cũng đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu đất đai, nhà ở, địa chỉ… kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ cũng vận hành hệ thống hồ sơ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, xử lý hồ sơ, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng đảm bảo văn bản xử lý theo thời gian thực (không còn tồn tại tình trạng lấy số trước). Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ đã xử lý, giải quyết 301.500 văn bản đến, 69.400 hồ sơ, văn bản đi; tỷ lệ văn bản điện tử gắn ký số đạt xấp xỉ 100%.

Trong khi đó, ngày 1/7/2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng được vận hành với 17 trường thông tin của 98,7 triệu công dân được số hóa. Đây được xem là dữ liệu gốc, một trong các tài nguyên số của quốc gia.

Việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai; cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử. Đó là những dữ liệu đầy đủ, sống, sạch phục vụ quản lý, người dân và an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh Luật Cư trú có hiệu lực vào ngày 01/01/2023, việc liên kết hai cơ sở dữ liệu này sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Theo: Minh Anh/Taichinhdoanhnghiep.net

Dẫn thoe nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ket-noi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dat-dai-va-dan-cu-tren-toan-quoc-d35615.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *