Phấn đấu tiêu thụ 80% tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện

Theo kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025, đến năm 2025, 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp…

Phấn đấu 80% tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện được tái chế - Ảnh 1.

Đến năm 2025, 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất. Ảnh minh hoạ

Tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ tăng lên hàng năm

“Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất đã tăng lên hàng năm. Nếu như năm 2018, tỷ lệ tiêu thụ mới đạt 38,5%, đến năm 2020, đã nâng lên 50%. Toàn ngành phấn đấu năm 2025 đạt khoảng 80%”, ông Phạm Trọng Thực, Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) thông tin.

Để làm được điều này, Cục đã có chiến lược về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với ngành năng lượng, như: Xử lý tro, xỉ, bảo vệ môi trường đối với nước thải của các nhà máy nhiệt điện; khai thác hầm lò chú ý đến quản lý khí mê tan, bụi, nước ngầm trong quá trình sản xuất… Cục cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 1818/QĐ-BCT ngày 20/7/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

100% doanh nghiệp đã lập phương án tiêu thụ tro, xỉ

Bên cạnh đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tiến hành kiểm tra tình hình xử lý tro, xỉ, thạch cao tại 6 đơn vị. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã lập phương án tiêu thụ tro, xỉ. Công tác xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tiến hành thuận lợi. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông cũng từng bước được hoàn thiện.

Điển hình trong việc thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ phải kể đến Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Công ty đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, từ năm 2016 – 2021, tổng lượng tro bay của công ty đã tiêu thụ đạt gần 4,8/4,9 triệu tấn, lượng tro, xỉ tiêu thụ đạt hơn 1,65/0,86 triệu tấn. 

Hay tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình, không chỉ với tro bay, tỷ lệ tiêu thụ xỉ, thạch cao các năm qua luôn đạt mức tối đa.

Các nhà máy, công ty nhiệt điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao. Đồng thời, thực hiện đăng ký hợp chuẩn, hợp quy; giấy chứng nhận tro, xỉ đủ điều kiện để tái sử dụng vào các mục đích cụ thể… EVN đặt mục tiêu đến năm 2025, tiêu thụ toàn bộ lượng tro, xỉ tồn trữ tại các bãi chứa.

Theo: PT (baochinhphu.vn)

Dẫn theo nguồn: https://baochinhphu.vn/phan-dau-tieu-thu-80-tro-xi-tu-cac-nha-may-nhiet-dien-102220322142038731.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *