Tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Để tạo sự lan toả và phối hợp giúp đỡ nhau theo quy định của Điều lệ, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (HHXDVN) và Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (HHCNMTVN) đã ký hợp tác phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm: tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa hai Hiệp hội, nâng cao tính chủ động tích cực trong lĩnh vực BVMT, nâng cao ý thức BVMT cho các hội viên của hai bên thông qua công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về BVMT, phối hợp xây dựng và triển khai các dự án, đề tài BVMT, phòng cháy chữa cháy (PCCC)…
Dự thảo sửa đổi một số quy định về kinh doanh xăng dầu
tang cuong hop tac bao ve moi truong trong hoat dong kinh doanh xang dau
Ông Trịnh Quang Khanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam phát biểu tại Đại hội lần thứ III Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025)

HHXDVN được thành lập theo Quyết định số 149/QĐ-BNV ngày 26/2/2013 và Quyết định số 740/QĐ-BNV ngày 14/6/2013 phê duyệt Điều lệ HHXDVN của Bộ Nội vụ. Đến nay, Hiệp hội đã có 50 hội viên và hàng nghìn các đơn vị là thành viên cũng như hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) của các hội viên.

Với nhận thức – xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt về An toàn PCCC và BVMT, nhưng lại là mặt hàng thiết yếu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng…, góp phần vào đảm bảo cân đối vĩ mô của đất nước. Việc quản lý, vận hành cơ sở vật chất xăng dầu phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động lớn đến môi trường, mọi sơ suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu nếu để xảy ra sự cố mất an toàn cháy nổ sẽ là một thảm hoạ, ảnh hưởng tới tính mạng con người, tài sản, an ninh trật tự, môi trường cộng đồng.

Từ nhận thức trên, ngoài nhu cầu tự thân các hội viên của Hiệp hội phải thực hiện nghiêm pháp luật về BVMT, tại các kỳ họp cũng như Nghị quyết của HHXDVN đều có nội dung về An toàn – BVMT. Ngoài ra, để tạo sự lan toả và phối hợp giúp đỡ nhau theo quy định của Điều lệ, HHXDVN và HHCNMTVN đã ký hợp tác phối hợp hoạt động BVMT nhằm: tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa hai Hiệp hội, nâng cao tính chủ động tích cực trong lĩnh vực BVMT, nâng cao ý thức BVMT cho các hội viên của hai bên thông qua công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về BVMT, phối hợp xây dựng và triển khai các dự án, đề tài BVMT, PCCC… Khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hai Hiệp hội tạo điều kiện để các hội viên hợp tác trong lĩnh vực BVMT, PCCC…

Qua các lần khảo sát của hai Hiệp hội tại một số CHXD, kho xăng dầu, đoàn khảo sát đều đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị được khảo sát như: công tác đầu tư, vệ sinh công nghiệp, hệ thống biển báo theo quy định. Ý thức của nhân viên bán hàng và mỗi nhân viên bán hàng là một tuyên truyền viên về công tác BVMT, PCCC. Đặc biệt, những CHXD ở trung tâm nội đô đều được đầu tư thông qua các giải pháp kỹ thuật tăng cường để đảm bảo PCCC và BVMT…Và đây là cơ sở để HHXDVN gắn biển “CHXD – Văn minh thương mại” cho các đơn vị hội viên của mình.

Từ thực tiễn, kinh doanh phải đảm bảo an toàn và ngược lại, an toàn PCCC, BVMT thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Để công tác BVMT có hiệu quả, người lao động được làm việc trong môi trường giảm thiểu độc hại, chúng tôi nhận thấy: Xác định yếu tố con người là then chốt, do vậy các hội viên của Hiệp hội đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT nói riêng; Chủ động triển khai, nghiên cứu và ứng dụng thêm nhiều giải pháp BVMT như: sáng kiến thiết bị báo tràn bể tự động, lắp đặt mái phao đối với các bể chứa xăng dầu, hệ thống thu hồi hơi khi nhập hàng tại CHXD, hệ thống nhập kín xuất kín tại bến xuất và CHXD,…; Công tác đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm để nâng cao hệ số an toàn, giảm thiểu tác động có hại tới môi trường; Tổ chức kinh doanh: việc kinh doanh các sản phẩm xăng dầu tiêu chuẩn cao cũng góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường nhằm thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 và Quyết định 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng CP “quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe moto hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”. Do vậy, tất cả các hội viên đều tổ chức bán xăng sinh học, một số hội viên bán xăng dầu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Euro 5; Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định, nội quy, quy trình nghiệp vụ được triển khai và xử lý một cách nghiêm túc.

Chúng tôi mong muốn hợp tác của hai Hiệp hội ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, cùng nhau kiến nghị với các cơ quan quản lý theo hướng tránh trùng lắp, chồng chéo nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện, ví dụ như: chấp thuận các doanh nghiệp xăng dầu đã xây dựng phương án PCCC và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) thì không phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; không nên quy định các Tập đoàn phải xây dựng kế hoạch ƯPSCTD  cấp Tập đoàn vì sẽ trùng lắp, chồng chéo với kế hoạch ƯPSCTD cấp tỉnh và cấp cơ sở; quy định về trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện hoạt động tại vùng sâu, vùng xa của các CHXD vì gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác có tư cách pháp nhân xử lý chất thải nguy hại vì chất thải nguy hại ở mỗi CHXD là không nhiều…

Hiện nay, BVMT được coi là một trong những chỉ tiêu phát triển bền vững, khi thực hiện đầy đủ cơ chế thị trường thì vấn đề về quản lý chất lượng, BVMT là nhiệm vụ chính của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì giảm thiểu môi trường ở mức cao giúp thị trường xăng dầu vận hành theo đúng xu thế tiến bộ của thị trường thế giới nhằm BVMT, bảo vệ người tiêu dùng ở mức cao hơn.

Trịnh Quang Khanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Dẫn theo nguồn: https://congnghiepmoitruong.vn/tang-cuong-hop-tac-bao-ve-moi-truong-trong-hoat-dong-kinh-doanh-xang-dau-7006.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *