Tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Từ ngày 20 – 21/9/2023, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh tại Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin, Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng…

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc buổi Tập huấn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Thái Ngọc Trung cho biết, qua công tác kiểm tra, nhiều doanh nghiệp vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường; trong đó số lượng các doanh nghiệp bị xử phạt liên quan đến hồ sơ môi trường có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là do nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm, bố trí nhân sự chịu trách nhiệm theo dõi công tác bảo vệ môi trường. Thông qua buổi Tập huấn lần này, ông Thái Ngọc Trung mong muốn các đại biểu có thể nắm vững những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư liên quan; đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn, nêu cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, chung tay cùng Ban Quản lý hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi các Khu công nghiệp đáp ứng tiêu chí của Khu công nghiệp sinh thái theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng.

Tại buổi Tập huấn, các đại biểu tham dự đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật BVMT, tập trung vào 5 chuyên đề chính gồm: (1) Các vi phạm thường gặp của doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (2) Phân nhóm dự án theo tiêu chí về môi trường và xác định yếu tố nhạy cảm về môi trường; (3) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, Giấy phép môi trường và các quy định về công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt hồ sơ môi trường; (4) Quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP; (5)Tiêu chuẩn ISO 14064 và yêu cầu Báo cáo kiểm kê theo tiêu chuẩn ISO 14064…

Được biết, Chương trình Tập huấn nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2023. Từ ngày 26 – 27/9/2023, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các cơ sở kinh doanh sản xuất và dịch vụ trên địa bàn Đà Nẵng thuộc quản lý về hồ sơ môi trường của Sở.

Theo: An Bình

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/dien-dan–trao-doi-21/tap-huan-trien-khai-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-cho-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-29363

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *