Thái Nguyên: Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới ban hành, quy định pháp luật liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh đã ban hành, ngày 21/9/2023, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 2 Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023” cho hơn 500 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

    Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Vụ Môi trường – Bộ TN&MT trao đổi, chia sẻ và hướng dẫn thực thi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đại diện Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên phổ biến, trao đổi và triển khai các nội dung liên quan đến các quy định pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; các quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới; các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh đã ban hành và các nội dung tiếp tục triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025… Nắm vững các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các nội dung đã được trao đổi, chia sẻ tại các Hội nghị sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, đơn vị.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu tham dự và giảng viên cùng trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường tại địa phương, công tác quản lý chất thải tại các đơn vị như: Quy định về kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; cơ chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chăn nuôi của tỉnh Thái Nguyên; quy định xử phạt một số hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Theo: An Bình

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/dien-dan–trao-doi-21/thai-nguyen-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-29187

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *