Thanh Hóa triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 17417/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

    Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và hưởng thụ thành quả của sự phát triển, nhằm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh.

    Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trước thềm Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) tại Glasgow, Vương quốc Anh đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hành động thiết thực, cụ thể. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn tích hợp các nội dung triển khai Chiến lược trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các cấp, ngành, cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược được các Bộ, ngành Trung ương ban hành và hướng dẫn, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.

Theo Châu Loan/tapchimoitruong.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/thanh-hoa-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh-giai-doan-2021–2030-tam-nhin-2050-26028

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *