Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn các-bon thấp thông qua đổi mới công nghệ sạch hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

 Ngày 20/12/2023, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn các-bon thấp thông qua đổi mới công nghệ sạch hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo là cơ hội để các đại biểu cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến thực hiện kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ phát biểu khai mạc Hội thảo

    Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ cho biết: Việt Nam và các quốc gia đang phát triển trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức từ quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, và phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể là sự gia tăng về dân số, sức ép của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ tài nguyên lớn, công nghệ kém phát triển dẫn đến quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên không hiệu quả, thiếu tính bền vững. Vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường ngày càng gia tăng, gây ra nhiều hệ luỵ đối với sức khỏe con người và an ninh xã hội. Từ thực tế đó và trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành xu thế bao trùm thế giới, mô hình kinh tế tuần hoàn được đưa ra như một giải pháp, cách tiếp cận thay thế cho mô hình tuyến tính, giúp phục hồi phát triển, khắc phục, ứng phó với tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên không bền vững, hạn chế phát sinh chất thải, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

    Tại Việt Nam, Điều 142, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra qui định về kinh tế tuần hoàn “là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường”; kèm theo hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, cách thức áp dụng, phân công trách nhiệm và cơ chế khuyến khích áp dụng kinh tế tuần hoàn trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Luật Chuyển giao công nghệ 2017 định nghĩa thuật ngữ công nghệ sạch tại Việt Nam “là công nghệ tạo ra chất gây ô nhiễm môi trường ở mức thấp theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng tài nguyên không tái tạo ít hơn so với công nghệ hiện có”. Một trong những quan điểm phát triển được đưa ra trong Nghị quyết số 81/2023/QH2015 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “Phát triển bao trùm, nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.”

    Từ những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cùng với chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) xây dựng Dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn các-bon thấp thông qua đổi mới công nghệ sạch hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” với các mục tiêu tổng quát là thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ sạch cho nền kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp hướng tới thực hiện phát triển bền vững và toàn diện trong các ngành ưu tiên ở Việt Nam, tích hợp năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải.

Quang cảnh Hội thảo

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về văn kiện Dự án cùng với các bài tham luận về khung chính sách và pháp lý để phát triển nền kinh tế tuần hoàn; thực trạng đổi mới sáng tạo định hướng kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; mô hình kinh tế tuần hoàn – định hướng công nghệ sạch trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh đó, có hai mô hình kinh tế tuần hoàn được áp dụng trên thực tế là mô hình kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải rắn và khí thải công nghiệp; trang trại sản xuất sản phẩm nông sản sạch theo mô hình kinh tế xanh tuần hoàn cũng được chia sẻ tại Hội thảo. Những trao đổi và góp ý tại Hội thảo là tiền đề cho sự thành công của Dự án và góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn định hướng phát triển bền vững thông qua đổi mới công nghệ sạch và sáng tạo ở Việt Nam.

Nguyễn Hằng

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/su-kien-hoat-dong-27/thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-cac-bon-thap-thong-qua-doi-moi-cong-nghe-sach-huong-toi-phat-trien-ben-vung-o-viet-nam-29549

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *