7 quan điểm phát triển bền vững năng lượng tái tạo khu vực châu Á

Ngày 15/6,2022, Báo Vietnam News phối hợp với The Statesman của Ấn Độ và Korea Herald của Hàn Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến “Châu Á: Châu lục Năng lượng Tái tạo”. Tại Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 7 quan điểm nhằm phát huy tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của khu vực châu Á.

Thiết kế: T. Anh

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/info-media/7-quan-diem-phat-trien-ben-vung-nang-luong-tai-tao-khu-vuc-chau-a-348886.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *