Bà Rịa – Vũng Tàu: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu, ngày 4/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa  Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 251KH/TU về việc bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu đạt 100% tỷ lệ dân số ở thành thị được cung cấp nước sạch; 95% tỷ lệ dân số ở nông thôn sử dụng nước máy từ các hệ thống cấp nước tập trung theo quy chuẩn; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước cho sản xuất, nhất là tại các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực của huyện Côn Đảo.

Ảnh minh họa

    Đến năm 2030 sẽ bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế  xã hội; tỷ lệ dân số ở thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn cấp nước theo quy chuẩn là 99%; hoàn thiện đồng bộ hệ thống công trình điều tiết nước mặn, nước ngọt, tích trữ nước các lưu vực sông lớn.

Đến năm 2045, bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm hộ gia đình ở thành phố, thị xã và nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai…

Thực hiện Kế hoạch số 251KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu bảo đảm năng lực cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; khai thác, sử dụng tiết kiệm, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt, thiếu nước; đảm bảo mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận, sử dụng nước công bằng, hợp lý…

Với tinh thần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, bảo vệ tài nguyên nước, đến nay, cơ bản các nguồn thải có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hồ cấp nước trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát; chất lượng môi trường nước và vấn đề đảm bảo an toàn cho các tuyến dẫn nước về hồ cấp nước sinh hoạt của tỉnh ngày càng được quan tâm bảo vệ và cải thiện; chất lượng nguồn nước sinh hoạt được tỉnh công bố hàng năm đều đạt chuẩn theo quy định.

Mai Hương

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/ba-ria–vung-tau-bao-dam-an-ninh-nguon-nuoc-va-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-29343

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *