Chính thức kéo dài giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021

Tại phiên họp chiều ngày 10/12/2020, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021.

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành kéo dài giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay. Nguồn: quochoi.vn

Theo Tờ trình của Chính phủ, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành Hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiếp tục giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể tại Luật Thuế bảo vệ môi trường, cùng với các giải pháp khác thì việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 là giải pháp cần thiết.

Do đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường). Từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thuế là 3.000 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 như Tờ trình của Chính phủ. Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021, tương đương giảm 990 đồng/lít (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 860-960 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021 với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *