Đã bổ sung 767 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch, hỗ trợ người dân cho các địa phương

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2022 bổ sung cho các địa phương 767 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tổng số chi trên, chi đầu tư phát triển ước đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, mặc dù tăng 89,9% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng chỉ đạt 8,5% dự toán Quốc hội quyết định. Nguyên nhân do trong 2 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương chủ yếu tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao, kết hợp với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Chi trả nợ lãi ước đạt gần 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, giảm 4,3%; chi thường xuyên ước đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2021.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm 2022 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, chi cho phòng, chống dịch COVID-19, chi trả kịp thời các khoản an sinh xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền.

Bộ Tài chính cho biết, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2022 bổ sung cho các địa phương 767 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 21,48 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 32,46 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 16,17 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm.

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/da-bo-sung-767-ty-dong-kinh-phi-phong-chong-dich-ho-tro-nguoi-dan-cho-cac-dia-phuong-345874.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *