Dòng chảy lưu vực sông Mê Công tới ĐBSCL đầu tháng 10 dự kiến thấp hơn TBNN

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, dựa trên các thông tin dự báo về mưa và dòng chảy thượng nguồn sông Mê Công, dòng chảy trong đầu tháng 10/2020 tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) dự báo sẽ duy trì ở mức khoảng 16.000 m3/s; tổng lượng dòng chảy qua hai trạm này dự kiến chỉ đạt khoảng 68% trung bình nhiều năm (TBNN) và tương đương với cùng kỳ năm 2019.

Dự báo mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong giai đoạn nửa đầu tháng 10/2020 sẽ đạt khoảng 2,3 m, thấp hơn giá trị TBNN cùng kỳ 1,1m và thấp hơn mức báo động cấp I khoảng 1,2 m.

Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,trong nửa cuối tháng 9/2020, lượng mưa trong khu vực đã tăng lên do hoàn lưu bão số 5 và do đó lần đầu tiên trong năm 2020 đã ghi nhận tổng lượng mưa Hạ lưu vực sông Mê Công đạt mức TBNN. Tuy vậy mưa chủ yếu tập trungvùng Đông bắc Thái Lan và vùng Châu thổ Mê Công, các khu vực còn lại vẫn thấp hơn TBNN.

Theo số liệu quan trắc tại trạm Chiềng Sẻn (Thái Lan), mực nước hầu như không tăng, cao hơn mực nước cùng kỳ năm 2019 khoảng 1 m, nhưng thấp hơn TBNN khoảng 1 m và vẫn còn thấp hơn mực nước báo động lũ cấp I khoảng 8 m.

Tương ứng, dòng chảy tại trạm Chiềng Sẻn cuối tháng 9/2020 dao động trong khoảng từ 2.000 đến 2.700 m3/s, đạt tổng lượng dòng chảy khoảng 2,9 tỷ m3, tương đương với 76% giá trị TBNN và lớn hơn 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu quan trắc tại trạm Kra-chê (Campuchia), từ ngày 18/9 xuất hiện một đợt lũ nhỏ do ảnh hưởng của bão số 5, mực nước nhanh chóng đạt đỉnh khoảng 16 m vào ngày 21/9 và sau đó giảm dần xuống mức năm 2019; thấp hơn mức nước lũ báo động lũ cấp 1 khoảng 7,5 m.

Do lưu lượng tăng, tổng lượng dòng chảy cuối tháng 9/2020 đạt 22,5 tỷ m3, nhưng vẫn chỉ đạt khoảng 53% so với TBNN và thấp hơn 44% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu quan trắc, mực nước lớn nhất cuối tháng 9/2020 tại trạm Tân Châu dao động trong khoảng từ 1,8 đến 2,3 m; thấp hơn TBNN khoảng 1,2 m, và thấp hơn mức báo động lũ cấp 1 khoảng 1,25m.

Tương ứng, tổng lưu lượng qua Tân Châu và Châu Đốc nửa cuối tháng 9/2020 có xu thế giảm. Tổng lượng dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc cuối tháng 9/2020 chỉ đạt 59% của TBNN, và thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 37%.

Vẫn theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, mức độ lũ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn nửa cuối tháng 9 hàng năm của 10 năm gần đây, cho thấy năm 2020 có mực nước và tổng lượng lũ về Đồng bằng sông Cửu Long là thấp nhất. Trong khi năm 2019, vào thời kỳ này lại đón một đợt lũ khá lớn với tổng lượng lũ về Đồng bằng sông Cửu Long ở mức trung bình và mực nước cao hơn TBNN khoảng 0,3 m.

 

Theo Thúy Hằng/monre.gov.vn

http://www.monre.gov.vn/Pages/dong-chay-luu-vuc-song-me-cong-toi-dbscl-dau-thang-10-du-kien-thap-hon-tbnn.aspx?cm=Tài%20nguyên%20nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *