Huyện Phù Cát (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 10/5/2022 công nhận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Phù Cát (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Phù Cát tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2011, huyện Phù Cát bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 16 xã, khi chỉ có 4 xã đạt từ 8 – 9 tiêu chí, 9 xã đạt từ 6 – 7 tiêu chí và 3 xã đạt 5 tiêu chí; bình quân đạt 6,7 tiêu chí/xã. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân; từ đó, huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM từ huyện đến xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội – đoàn viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng NTM.

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cát đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 50,7 triệu đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 12,88% vào năm 2011 xuống còn 2,88% vào năm 2021.

Huyện Phù Cát hiện có 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn phục vụ tốt hoạt động văn hóa, thể thao của người dân. Các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh trật tự đều đạt theo quy định.

KL (Theo baochinhphu.vn)

Dẫn nguồn theo: https://baochinhphu.vn/huyen-phu-cat-binh-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi-102220510191453646.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *