Năm 2021, chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Chuyển nhượng đất nông nghiệp diễn ra khá phổ biến. Vậy khi chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập của cá nhân phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đó bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thu nhập của cá nhân phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chuyển nhượng đất nông nghiệp) thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

                 Chuyển nhượng đất nông nghiệp bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyện nhượng đất nông nghiệp

a) Trường hợp xác định được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 25%

b) Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác định liên quan của hoạt động chuyển nhượng bất động sản làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

c) Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của Tòa án,… Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Trường hợp nào được miễn thuế?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất duy nhất chỉ áp dụng đối với đất ở.

Đồng nghĩa, thu nhập của cá nhân trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp bắt buộc phải chịu thuế thu nhập cá nhân, cho dù đó có được xác định là bất động sản duy nhất hay không.

Trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo Dân Việt
Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nam-2021-chuyen-nhuong-dat-nong-nghiep-co-phai-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-d18096.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *