Quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định hướng dẫn hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đối với ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu.

Nghị định áp dụng đối với người nhập khẩu và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2023, ô tô nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng BVMT. Nghị định hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với ô tô nhập khẩu, người nhập khẩu lập 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định gồm: Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu; Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu; Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô; Giấy chứng nhận kiểu loại VTA; Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô; Tài liệu xuất xứ C/O; Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe; Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Người nhập khẩu xe ô tô cần lập 2 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định và nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia (nộp hồ sơ điện tử). Trường hợp bất khả kháng, người nhập khẩu có thể nộp hồ sơ giấy cho Cơ quan kiểm tra. Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc bản giấy cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu.

Đối với kiểu loại ô tô nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu cũng phải cung cấp các tài liệu theo quy định trên. Riêng đối với Giấy chứng nhận xuất xưởng, trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử, người nhập khẩu nộp 01 bản sao đại diện cho mỗi kiểu loại trên cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp bổ sung tất cả bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng của các xe trong lô hàng nhập khẩu đó cho cơ quan kiểm tra trước khi kiểm tra xe thực tế.

Đối với kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu phải cung cấp Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ô tô nhập khẩu theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định; Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu kèm theo Nghị định; Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô; Tài liệu xuất xứ C/O; Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa…

Theo: Hồng Nhung/Tapchimoitruong.vn

Dẫn theo nguồn: http://www.tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/quy-dinh-ve-kiem-tra-chung-nhan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bao-ve-moi-truong-o-to-nhap-khau-29050

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *