Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Trước thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra, Luật BVMT 2020 đã đề ra nhiều công cụ kiểm soát môi trường không khí, trong đó quy định quốc gia và các địa phương phải có Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Đây được coi như là công cụ tổng thể nhằm quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam.

    Để có căn cứ thực hiện đồng bộ hơn nữa việc cải thiện không khí trên cả nước và địa phương, sau Khi Luật BVMT năm 2020 được ban hành, trên cơ sở kế hoạch BVMT không khí quốc gia được Chính phủ phê duyệt, Bộ TN&MT đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như: Ban hành hướng dẫn kỹ thuật để các tỉnh, thành trên cả nước căn cứ xây dựng hệ thống kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí. Hiện cả nước có 9 địa phương đã xây dựng kế hoạch quản lý kiểm soát chất lượng không khí và 19 địa phương đang xây dựng dự án kiểm soát chất lượng không khí; Thực hiện rà soát và ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn, quy định, nguyên tắc để các địa phương thực hiện tốt hơn công tác quản lý môi trường. Trong đó, Bộ TN&MT đã rà soát, sửa đổi kỹ thuật quốc gia về chất lượng công nghiệp để các đơn vị lấy đó là thước đo, nhằm kiểm soát tốt hơn về khí thải từ các nguồn ô nhiễm di động. Cụ thể, Bộ TN&MT đã ban hành tiêu chuẩn khí thải trên toàn quốc đối với các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy và tiến hành rà soát thực tế để từ đó đưa ra sửa đổi, bổ sung để trình Chính phủ sửa đổi Nghị định mới.

    Về quản lý chất lượng không khí, Bộ TN&MT đã ban hành quy chuẩn về quản lý không khí cấp quốc gia, có hiệu lực từ 1/9/2023. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng thực hiện nghiêm các biện pháp quan trắc. Hiện Bộ TN&MT đang thực hiện dự án bổ sung 18 trạm quan trắc ở 16 tỉnh trên cả nước để giám sát không khí.

    Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ TN&MT cũng đã thực hiện quy hoạch quan trắc quốc gia. Hiện mạng lưới quan trắc quốc gia đang được thực hiện theo hướng bổ sung tăng các trạm quan trắc, tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, vùng quan trọng trên cả nước.

    Về việc giảm thiểu phát thải khí thải, Bộ TN&MT đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp về khí thải. Hiện có 600 trạm quan sát phát thải, khí thải của các doanh nghiệp được cài đặt và kết nối thông tin trực tiếp với Bộ. Từ đó, Bộ TN&MT nắm chắc thông số và lượng khí thải, phát thải của từng doanh nghiệp, nếu có vấn đề, có sự cố xảy ra Bộ cũng có thể chủ động kiểm soát và khắc phục.

    Về vấn đề phối hợp quản lý khí thải liên tịch liên vùng đã được nêu rất rõ trong Luật BVMT 2020. Đây là việc quan trọng và phù hợp. Luật đã quy định cụ thể các tỉnh cần có những văn bản, quy chế riêng để BVMT, kiểm soát chất thải, khí thải. Tuy nhiên có những ô nhiễm liên vùng liên tỉnh thì cần phải được xử lý cấp quốc gia. Đây cũng là nội dung Bộ đang quan tâm và đã trình đề án để Chính phủ phê duyệt.

Theo: An Bình

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khi-theo-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-29355

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *