Tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả Phong trào chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường

Theo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, lượng rác thải nhựa (RTN) phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất… trên địa bàn tỉnh khoảng 16,5 tấn/ngày. Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý RTN đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu RTN; quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; quản lý RTN đại dương và phát động phong trào thi đua “BVMT, nói không với RTN” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025.

    Mới đây, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức sơ kết phong trào. Theo đó, trong 3 năm (2021 – 2023), Sở TN&MT, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc, góp phần BVMT, chống RTN trên địa bàn tỉnh.

    Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã lắp đặt 17 bảng pano, bảng điện tử tuyên truyền về phong trào “Chống RTN” tại các trục đường chính trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn triển khai các nội dung về “Chống RTN”; soạn thảo, in ấn tài liệu, tờ rơi cấp phát hướng dẫn người dân phân loại RTN tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng RTN; xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng phát sinh RTN, khảo sát thực tế hiện trạng phát sinh RTN; phân loại, đánh giá thành phần rác tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh.

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng còn phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT, chống RTN, từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen trong việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông; tổ chức các chương trình đổi RTN lấy quà tặng nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng thực hiện phân loại rác thải

    Các tổ chức chính trị – xã hội, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần BVMT, giảm thiểu RTN. Đơn cử như: Tỉnh đoàn Sóc Trăng qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “BVMT, nói không với RTN” đã tổ chức được hơn 720 cuộc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết xây dựng nếp sống văn minh đô thị, BVMT, chống RTN cho trên 43.100 lượt thanh thiếu niên và người dân thông qua hình thức hội thi, hội diễn. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền cho 3.000 hội viên về quyền và nghĩa vụ về BVMT, chống RTN… Ngoài ra, các tổ chức chính trị – xã hội, hội đoàn thể còn vận động hàng trăm nghìn lượt hội viên, đoàn viên ra quân trồng rừng phòng hộ ven biển; thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, khơi thông kênh, rạch, ven biển; cấp phát miễn phí túi xách đi chợ; đồng thời, triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, sáng tạo về BVMT, nói không với RTN.

    Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành các văn bản quy định về lộ trình hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và cá nhân theo quy định của Luật BVMT năm 2020. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về tác hại của RTN; đẩy mạnh Phong trào “Chống RTN”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả mục tiêu của tỉnh Sóc Trăng về quản lý và giảm thiểu RTN. Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động gương mẫu, tích cực và tiên phong trong việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa như túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, hạn chế sử dụng các vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm làm từ chất liệu nhựa, ưu tiên lựa chọn sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường…góp phần xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.

    Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ngành có liên quan, đoàn thể và địa phương tích cực, tiên phong trong việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là sản phẩm nhựa sử dụng một lần; hạn chế tối đa sử dụng các vật dụng văn phòng phẩm làm từ chất liệu nhựa; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa dùng một lần trong công sở và trong các cuộc hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm; ưu tiên lựa chọn sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

    Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời đến người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác BVMT, chống RTN; chú trọng tuyên truyền đến người dân vùng ven biển, các khu đông dân cư, khu vực đô thị về tác hại, nguy cơ ô nhiễm từ RTN đối với môi trường sống; triển khai nhân rộng các hoạt động, mô hình, công trình, phần việc có hiệu quả, góp phần BVMT, chống RTN, nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

    Các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi, nhà sách, chợ dân sinh và truyền thống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thay thế dần bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng.

Theo: Nam Việt

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/tinh-soc-trang-thuc-hien-hieu-qua-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-gop-phan-bao-ve-moi-truong-29534

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *