Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025

Sáng 6/10, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT về tình hình thực hiện Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Chu An Trường, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và Văn phòng Bộ.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1708/KH-BTNMT ngày 5/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Tổng cục đã xây dựng trình Bộ TN&MT ban hành 2 Văn bản gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia; tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất.

Về chuẩn bị cho điều tra, khảo sát thu thập thông tin, Tổng cục đã dự thảo Kế hoạch điều tra phục vụ lập Quy hoạch  gồm các nội dung điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; danh mục thông tin, tài liệu, số liệu và bản đồ; đề cương báo cáo thu thập tài liệu, số liệu và báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực tế; xây dựng hệ thống biểu mẫu tổng hợp các thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ việc thực hiện các nội dung của lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia…

Tổng cục đã đề xuất thành lập Tổ thường trực Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, dự kiến gồm lãnh đạo Tổng cục, đại diện một số đơn vị trực thuộc và sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc chủ động triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai bám sát Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ngày 5/8/2020 để chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; chuẩn bị Hội nghị triển khai Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 với các Bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tăng cường phối hợp với các Bộ ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất; trên cơ sở đó, đánh giá, tổng hợp nhu cầu trong thời kỳ tới, để phân bổ trong thời gian tới cho hợp lý, hiệu quả…

Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng. Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

 

Theo Trường Giang/monre.gov.vn

http://www.monre.gov.vn/Pages/trien-khai-lap-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021—2030,-tam-nhin-den-nam-2025.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *