Chính phủ nâng mức xử lý vi phạm quy định về chất thải chăn nuôi

Nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi, cải thiện đời sống của người nông dân cũng như hướng tới thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, Ngày 01/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, quy định cụ thể mức phạt tiền đối với việc vi phạm các quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trong các trang trại. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2021.

                                    Khu xử lý chất thải của trại chăn nuôi lợn. Ảnh minh họa – Dân trí

Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi là 01 năm, trừ trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại. Theo đó, hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị phạt tiền với các mức phạt như sau: Từ 1-3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 5-7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn.

Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ 5-7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa, từ 7-10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trạng quy mô lớn.

Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi sẽ bị phạt tiền với mức phạt như hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi nêu trên.

Mức phạt tiền quy định nêu trên là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Ngoài ra, còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Ngoài ra các vi phạm quy định về giống vật nuôi, vi phạm quy định về thức ăn chăn nuôi, vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi cũng bị phạt với mức phạt xử phạt tối đa 80.000.000 đồng.

Theo CTTĐT/cspl-tnmt.monre.gov.vn

Dẫn theo nguồn: http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/he-thong-vbqppl-tn-mt/moi-truong/chinh-phu-nang-muc-xu-ly-vi-pham-quy-dinh-ve-chat-thai-chan-.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *