Chuyển đổi số lĩnh vực môi trường và triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

Ngày 19/8/2022, tại TP. Hải Phòng, Tổng cục Môi trường, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (TT&DLMT) tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số lĩnh vực môi trường và triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường (DLMT) các cấp”. Tham gia Hội thảo có các đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT; các đơn vị đầu mối quản lý hệ thống thông tin, cơ sở DLMT trực thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố…

Ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm TT&DLMT, Tổng cục Môi trường cho biết, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch hành động về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Các chương trình chuyển đổi số, triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

    Đối với lĩnh vực môi trường, theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật BVMT năm 2020, Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở DLMT quốc gia; hướng dẫn, triển khai tích hợp, kết nối liên thông CSDL môi trường của Bộ ngành, cấp tỉnh vào cơ sở DLMT quốc gia. Tại các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật BVMT cũng có những điều khoản quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp. Để tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường, Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu các quy định của Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, kế hoạch triển khai cơ sở DLMT các cấp và kinh nghiệm của một số địa phương thực hiện lĩnh vực này.

    Các nội dung được trình bày tại Hội thảo, bao gồm: Hệ thống chính sách, văn bản pháp lý về chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường và xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở DLMT; Giới thiệu nội dung về xây dựng CSDL môi trường các cấp quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; Hướng dẫn triển khai về An toàn an ninh theo cấp độ; Trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng, kết nối, liên thông hệ thống thông tin, cơ sở DLMT các cấp; Giới thiệu phần mềm quản lý CSDL môi trường quốc gia; Kinh nghiệm của địa phương trong chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường và tình hình triển khai các cơ sở DLMT; kết quả chuyển đổi số lĩnh vực môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Theo “Báo cáo về hệ thống chính sách, văn bản pháp lý về chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường và hệ thống thông tin, cơ sở DLMT”, hiện nay, căn cứ pháp lý về lĩnh vực này được quy định cụ thể tại Điều 114, 115 Luật BVMT năm 2020 về hệ thống thông tin môi trường, cơ sở DLMT; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP từ Điều 103 – 107 (5 Điều) quy định về chính sách đầu tư xây dựng, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở DLMT, bảo đảm hoạt động của hệ thống thông tin, CSDL môi trường các cấp, yêu cầu đối với cơ sở DLMT các cấp, cung cấp, cập nhật thông tin cho cơ sở DLMT và xây dựng, vận hành, quản lý CSDL môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT  Chương V, Mục 2 với 8 Điều khoản từ Điều 55 – 62 quy định về hệ thống thông tin, cơ sở DLMT.

    Hướng dẫn triển khai an toàn thông tin theo cấp độ, ông Bùi Công Thịnh – Phòng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT cho biết, cấp độ an toàn hệ thống thông tin được phân loại tăng dần từ cấp độ (CĐ) 1 đến cấp độ 5 để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ  hệ thống thông tin phù hợp, cụ thể: Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (CĐ -1); Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích công cộng (CĐ-2); Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích công cộng (CĐ – 3); Lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia (CĐ- 4); Quốc phòng an ninh, quốc gia (tổn hại đặc biệt nghiêm trọng) (CĐ-5).

    Chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số lĩnh vực môi trường, ông Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Sở đã triển khai hệ thống Báo cáo trực tuyến, thu phí BVMT đối với nước thải, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục kê khai, nộp phí  BVMT (khai báo, thẩm định, phát hành thông báo, thanh toán trực tuyến). Xây dựng và vận hành 6/13 thành phần của hệ cơ sở dữ liệu, cụ thể: Cơ sở dữ liệu địa chính; đo đạc và bản đồ; tài nguyên nước; môi trường; địa chất khoáng sản; thanh tra, kiểm tra. Hiện đang triển khai xây dựng bổ sung 7/13 Cơ sở dữ liệu thành phần theo quy định. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 58/82 xã (đạt tỷ lệ 70% tổng số xã phải xây dựng).

    Tại phiên thảo luận, các đại biểu đến từ Sở TN&MT Sóc Trăng, Sơn La, Đồng Nai, Bình Dương, Đăk Nông đã trao đổi về một số thách thức trong công tác triển khai cơ sở DLMT tại địa phương như: chưa xây dựng được đơn giá thu phí; khó quyết toán một số hạng mục đã triển khai theo quy định mới; vướng mắc trong sử dụng nguồn vốn đầu tư…

    Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm TT&DLMT đánh giá cao kết quả chuyển đổi số, xây dựng cơ sở DLMT của một số địa phương. Hiện nay, Dự thảo Quy định kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở DLMTcấp tỉnh đã được hoàn thiện, dự kiến sẽ được trình Bộ TN&MT ban hành trong thời gian tới. Theo đó, cơ sở DLMT quốc gia sẽ đóng vai trò ở vị trí trung tâm, thực hiện tích hợp dữ liệu từ các nguồn là cơ sở DLMT cấp tỉnh và chuyên ngành. Để các chính sách về  hệ thống thông tin, cơ sở  DLMT đi vào cuộc sống, hy vọng, Hội thảo sẽ truyền tải được hiệu quả các quy định pháp luật, kiến thức nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, yêu cầu quản lý đối với dữ liệu, thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở DLMT các cấp được thống nhất, kết nối liên thông trong thời gian tới…

Châu Loan/Tapchimoitruong.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/su-kien-hoat-dong-27/chuyen-doi-so-linh-vuc-moi-truong-va-trien-khai-he-thong-thong-tin-co-so-du-lieu-moi-truong-cac-cap-26893

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *